Tiếng Việt

Ô ! ô ! sáng hôm nay quê tôi ra xem
Cô dâu con con y trang mỹ miều.
Cô dâu non non dung nhan mặn mà.
Chà ! nhà ai có ông rể quý.
Chà ! nhà ai có cô dâu hiền.
Ồ ! ngộ thay có con lợn quay,
Xôi đầy mâm, cau đầy buồng.
Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới.
Trông thật hay, trông buồn cười.
Ra mà xem thấy được cả niềm vui.
 

 1. THỦ TỤC

  i.   Gặp gỡ ban đầu: điền đơn Thông Báo Ý Định Kết Hôn (tức là Notice of Intended Marriage (NOIM) form) và trưng dẫn các tài liệu yêu cầu. Chúng ta cần điền vào đơn này và nạp đơn trước 1 tháng và 1 ngày làm đám cưới/đăng ký kết hôn.

  ii.   Tài liệu cần thiết:
  Chứng minh tuổi tác: Bổ túc với Giấy Khai Sinh hoặc Hộ Chiếu nuớc ngòai.
  Nếu có hôn thú trước: Bổ túc với Giấy Ly Dị

  iii.   Lễ Kết Hôn: có thể tổ chức tại nhà, tại nhà hàng hoặc tại văn phòng hoặc tại Wedding studio của chúng tôi.

  iv.   Đăng ký kết hôn: sau ngày hôn lễ, chúng tôi sẽ đăng ký ngay với Cơ quan Hộ tịch, Tử Tức, Kết Hôn NSW (tức là NSW Registry of Birth, Death & Marriages) trong ngày.
   

 2. LỊCH TRÌNH BUỔI KẾT HÔN

  Một trong các lý do khiến cặp phối ngẫu quyết định nhờ Người Chứng Hôn Phối giúp tổ chức lễ này vì vị họ có khả năng tuỳ nghi ứng biến những gì để tuyên bố và cách thức tổ chức buổi lễ.

  Thời gian cử hành Buổi lễ Kết hôn dài ngắn tuỳ ý và nhu cầu của Anh Chị. Một số các anh chị khác thích tổ chức lễ cưới ngăn ngắn chừng 10-15 phút. Trong khi đó, nhiều cặp lại muốn buổi lễ kéo dài hơn và thích có gia đình và bạn bè cùng tham dự.
   

 3. QUI TẮC THỰC HÀNH

  Là Người Chứng Hôn Phối, tôi buộc lòng phải thực thi Qui tắc thực hành theo Qui định Hôn Nhân ban hành vào năm 1963. Nếu quý Anh Chị muốn có phó bản này, xin vui lòng cho Người Chứng Hôn Nhân biết. Bằng không, quý Anh Chị có thể tìm ở trang mạng sau đây: bấm vào đây
   

 4. NGƯỜI CHỨNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HÔN NHÂN

  Cho đến nay, tôi được chỉ định và được liệt kê tên tuổi làm Người Chứng Hôn Phối có tư cách Hộ Tịch Viên do Bộ Tư Pháp cấp. Quý Anh Chị có thể tìm thấy tên tôi được kê trên danh sách tại trang mạng sau đây: bấm vào đây
   

 5. HỘ TỊCH, TỬ TUẤT VÀ KẾT HÔN (NSW)

  Anh Chị có thể liên hệ với cơ quan Đăng ký Hộ tịch, Tử tuất và Kết hôn NSW bất cứ lúc nào cần thiết.

  The Registrar
  Registry of Births, Death and Marriages
  35 Regent Street| Chippendale NSW 2008
  Postal: GPO Box 30| Sydney NSW 2001
  Tel: 1300 655 236| www.bdm.nsw.gov.au
   

 6. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

  Tôi rất lấy làm cảm kích nếu quý Anh Chị gửi đến cho tôi những ý kiến phản hồi, tư tưởng và quan điểm có tính xây dựng, khả dĩ giúp tôi cải thiện và tăng trưởng nghề nghiệp. Cứ 5 năm một lần, mọi Người Chứng Hôn Phối sẽ phải theo Chương trình Tái xét Chức năng Hành nghề tổ chức cho mọi Người Chứng Đăng ký Hôn Phối, vì thế nên, mọi ý kiến phản hồi của Quý Anh Chị rất bổ ích.

 

Copyright © 2013 Maria Nguyen - MN Marriage Celebrant - Vietnamese Marriage Celebrant Sydney